KOMUNIKAT dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej, które odbierają towary objęte systemem SENT

Na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z systemu SENT, podmiotem nieprowadzącym działalności gospodarczej jest np.:

-    osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

-    jednostka samorządu terytorialnego, np. gmina (o ile nie prowadzi działalności gospodarczej),

-    jednostka np. Policji, Straży Granicznej,

-    ROLNIK prowadzący działalność rolniczą, o ile nie prowadzi jednocześnie działalności gospodarczej – wówczas nie jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo KRS (bez znaczenia jest sposób opodatkowania tej działalności, np. jako rolnik ryczałtowy w podatku od towarów i usług, czy rolnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Odbiór oleju opałowego do celów grzewczych

Rejestracja AKC-RU

Podmiot ten musi najpierw złożyć zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU (zobacz: https://puesc.gov.pl/web/puesc/sent-oil). Może tego dokonać m.in. za pośrednictwem Platformy PUESC – do wykonania tej czynności wystarczające jest posiadanie podstawowego poziomu dostępu do PUESC (wymaga to założenia konta prostego na PUESC, uwierzytelnienie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła).

Zamykanie zgłoszeń SENT

W dniu dostarczenia paliwa opałowego podmiot ten jest obowiązany potwierdzić dostawę tego oleju i zamknąć zgłoszenie SENT, tzn. uzupełnić o:

1) informację o ilości odebranego towaru;

2) informację, że działa jako zużywający podmiot olejowy;

3) oświadczenie, że paliwo zużyje do celów opałowych.

Zgłoszenie SENT można zamknąć:

  • za pośrednictwem PUESC – wystarczający jest podstawowy poziom dostępu do PUESC (wymaga to założenia konta prostego na PUESC, uwierzytelnienie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła – na stronie https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-przewoz znajduje się „Instrukcja KROK PO KROKU" – zobacz KROK 1) albo
  • z wykorzystaniem kodów transakcyjnych generowanych za pośrednictwem Platformy PUESC albo Portalu Podatkowego, np. w aplikacji mobilnej zainstalowanej na telefonie komórkowym kierowcy, który przywiózł olej.

UWAGA Przewoźnicy i Dostawcy!

Żądanie posiadania zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC od osób/podmiotów do tego niezobowiązanych jest niezgodne z przepisami prawa.

 

 

Odbiór towaru innego niż olej opałowy, np. olej napędowy

W przypadku, gdy podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej odbiera towary inne niż oleje opałowe, przewóz tych towarów nie podlega zgłoszeniu do systemu SENT.

Rejestracja na PUESC – nie jest wymagana.

Zamykanie zgłoszeń SENT – nie dotyczy.

W przypadku przewozu np. oleju napędowego do osoby fizycznej prowadzącej działalność rolniczą gdy prowadzi ona również działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG, w celu wystawienia przez sprzedawcę faktury, można podawać swój nr PESEL, co określi nabywcę jako osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.


 


Komunikaty

history image Przerwa w dostępie do Systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS, AIS/INTRASTAT

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10.08.2020 r. (poniedziałek) od godz. 06:45 do godz. 08:00 będą prowadzone prace administracyjne na środowisku produkcyjnym dla Systemów: AES/ECS2,...

history image K O M U N I K A T dla podmiotów sprzedających lub zużywających paliwa opałowe

Ministerstwo Finansów przypomina, że 31 sierpnia 2020 r. upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Do tej daty...

history image K O M U N I K A T dla PODMIOTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ODBIÓR GAZU LPG

Ministerstwo Finansów przypomina, że od 1 sierpnia 2020 r. (włącznie) podmioty odbierające GAZ LPG (CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu), zobowiązane są do...

history image Wyłączenie obsługi podpisów elektronicznych w formacie XML-DSig

Szanowni Państwo. Informujemy o zmianie terminu wyłączenia obsługi podpisów elektronicznych w formacie XML-DSig. W dniu 19.05.2020 r. włączona zostanie aktualizacja oprogramowania do...

history image Komunikat z dnia 4.03.2020 - Dotyczy Rejestracji uproszczonej oraz zmian w zasadach posługiwania się elektronicznym podpisem celnym przez osoby zarejestrowane w SISC w sposób uproszczony

Od dnia 10 lutego 2020 r. została zablokowana możliwość wnioskowania o rejestrację uproszczoną. Niekwalifikowane certyfikaty celne, wygenerowane przez osoby zarejestrowane w sposób uproszczony...
Wyświetlanie 1 - 5 z 7 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 2

ARCHIWUM KOMUNIKATÓW

history image Centrala telefoniczna Help Desk SISC

Informujemy o problemach związanych z uzyskaniem połączenia z telefonów komórkowych sieci...

history image Niedostępność PUESC w dniu 2020-07-24

W dniu 2020-07-24 w godzinach 16:15 - 20:35 z powodu awarii w Centrum Informatyki system PUESC...

history image Wymiana certyfikatu SSL

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 sierpnia 2020 roku (niedziela) wygasa dotychczasowy certyfikat...

history image Przerwa w dostępie do systemu unijnego UCC INF SP

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 26.07.2020r. (niedziela) od godz. 08:00 do 27.07.2020r....

history image Prace techniczne dnia 28.07.2020 w systemach AES/AIS

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28.07.2020 r. (wtorek) od godz. 06:45 do godz. 08:00 będą...
Wyświetlanie 1 - 5 z 199 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 40