Zaproszenie na spotkanie e-commerce

Ministerstwo Finansów uprzejmie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zmian związanych z koniecznością wdrożenia pakietu e-commerce.

Prowadzone prace nad zmianą modelu odpraw celnych w obrocie pocztowym i kurierskim, związane z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. nowych przepisów podatkowych, tzw. pakietu VAT e-commerce znajdującego przełożenie na zmiany unijnych regulacji celnych, tj. zmiany Rozporządzenia Delegowanego (RD) i Rozporządzenia Wykonawczego (RW) do Unijnego Kodeksu Celnego (UKC), wymagają odpowiedniej implementacji w krajowych systemach informatycznych zajmujących się obsługą obrotu kurierskiego i pocztowego. W obszarze zgłoszeń celnych do procedury dopuszczenia do obrotu implementacja nowych regulacji prawnych będzie wiązała się z wdrożeniem obsługi zgłoszeń ze zredukowanym zakresem danych, określonych w kolumnie H7 załącznika B do rozporządzenia delegowanego do UKC (dotyczy przesyłek o wartości do 150 EUR, które nie podlegają zakazom i ograniczeniom oraz korzystają ze zwolnienia z należności celnych, ale jednocześnie podlegają opodatkowaniu VAT).
 

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. o godzinie 10.00 w sali 4440a, w siedzibie Ministerstwa Finansów w Warszawie, ul. Świętokrzyska 12.

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane udziałem w tym spotkaniu (maksymalnie 2 osoby reprezentujące jedną firmę) o wysłanie zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska do dnia 25 listopada br. do godziny 10.00. na adres aneta.koscianek@mf.gov.pl  Zgłoszenia przysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpływu.


Aktualności

history image 2021-01-18 SENT - Aktualizacja Specyfikacji Technicznej Komunikatów

Na stronie w zakładce Katalog e-Usług > e-Przewóz została opublikowana aktualna ...

history image NEWSLETTER INTRASTAT Nr 02/2021 z dnia 14.01.2021 r.

Szanowni Państwo, Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że na 2021 rok...

history image Pilotaż nowej wersji Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (dalej PUESC)

PILOTAŻ NOWEJ WERSJI PLATFORMY USŁUG ELEKTRONICZNYCH SKARBOWOWO-CELNYCH Szanowni...

history image Errata dla specyfikacji technicznej komunikatów SXML dla Systemu AES 1.26

Uprzejmie informujemy o opublikowaniu erraty dla specyfikacji technicznej komunikatów SXML...

history image Newsletter INTRASTAT Nr 14/2020 z dnia 16.12.2020 r.

Szanowni Państwo, Departament Ceł MF uprzejmie informuje, że do marca 2021 roku włącznie ...

history image Nowa wersji specyfikacji technicznej komunikatów SXML dla Systemu AES

Uprzejmie informujemy o opublikowaniu nowej wersji specyfikacji technicznej komunikatów SXML...

history image Newsletter INTRASTAT Nr 11/2020

Szanowni Państwo, Departament Ceł MF uprzejmie informuje, że do końca 2020 roku zgłoszenia...

history image Nowa wersja specyfikacji technicznej komunikatów SXML dla Systemu AES

Uprzejmie informujemy o opublikowaniu nowej wersji specyfikacji technicznej komunikatów SXML...

history image Nowa wersja specyfikacji technicznej komunikatów SXML dla Systemu AES

Uprzejmie informujemy o opublikowania nowej wersji specyfikacji technicznej komunikatów SXML...

history image 3.04.2020 SENT - Aktualizacja Specyfikacji Technicznej Komunikatów

Na stronie w zakładce Katalog e-Usług > e-Przewóz została opublikowana aktualna ...
Wyświetlanie 1 - 10 z 158 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 16