Komunikat w sprawie obowiązków SENT od 1 maja 2021 r. w przypadku przewozu towarów przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (EMCS)

Z dniem 1 maja 2021 r. przewóz towarów przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem dokumentu e-AD zgłoszonego do innego niż krajowy system EMCS PL2 podlegać będzie systemowi systemu monitorowania przewozu i obrotu SENT, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 7 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT).

 

Podmioty dokonujące zgłoszenia do krajowego systemu EMCS PL2 oraz podmioty awizujące przesyłkę na terytorium kraju, tak jak dotychczas, będą zwolnione z obowiązku przesyłania zgłoszenia do systemu SENT (art. 3 ust. 6 pkt.3 ustawy SENT).

 

Podstawa prawna:

  • art. 14 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych (podpisanej przez Prezydenta RP 8 kwietnia);
  • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (nr 312 wykazu prac legislacyjnych na stronie Rządowego Centrum Legislacji);
  • ustawa  z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859, ze zm.);
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 1477, ze zm.).

Komunikaty

history image Komunikat w sprawie obowiązków SENT od 1 maja 2021 r. w przypadku przewozu towarów przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (EMCS)

Z dniem 1 maja 2021 r. przewóz towarów przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem dokumentu e-AD zgłoszonego do innego niż krajowy system EMCS PL2 podlegać...

history image Informacja dotycząca synchronizacji kont

Informujemy że synchronizacją danych z nowego portalu PUESC ( https://www-2.puesc.gov.pl ) do dotychczasowego portalu PUESC (https://puesc.gov.pl) objęte są konta użytkowników zakładane na nowym...

history image Komunikat z dnia 26 stycznia 2021 r. o produkcyjnym wdrożeniu nowej Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych PUESC.

Szanowni Państwo, 1 lutego 2021 roku zostanie uruchomiona nowa Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych. Oba portale (nowy i dotychczasowy) będą działały równolegle do czasu, aż...

history image Komunikat o czasowej aktywacji EORI GB

Informujemy, że w przypadku konieczności złożenia w bieżącym roku zgłoszenia uzupełniającego w procedurze uproszczonej do wpisu do rejestru zgłaszającego lub do zgłoszenia uproszczonego dokonanego...

history image K O M U N I K A T dla podmiotów sprzedających lub zużywających paliwa opałowe

Ministerstwo Finansów uprzejmie ponownie przypomina, że jednym z warunków stosowania obniżonych stawek akcyzy w odniesieniu do sprzedawanych paliw opałowych jest uzupełnienie przez odbiorcę...
Wyświetlanie 1 - 5 z 11 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 3

ARCHIWUM KOMUNIKATÓW

history image Help Desk – niedostępność centrali telefonicznej

Informujemy, że telefoniczny kanał kontaktu z Help Desk, jest niedostępny od dnia 2021-04-08...

history image Przerwa w dostępie do systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS, AIS/INTRASTAT w dniu 23.03.2021 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23.03.2021 r. (wtorek) od godz. 06:45 do godz. 07:45 będą...

history image Utrudnienia na PUESC

Informujemy o mogących się pojawiać utrudnieniach z dostarczaniem użytkownikom komunikatów...

history image ZEFIR2 – utrudnienia w przyjmowaniu deklaracji w dniu 18 marca

W związku z pracami serwisowymi i przerwą w dostępie do usługi SeRCe od godziny 18:00 do...

history image Utrudnieniania na PUESC

Informujemy o utrudnianiach na PUESC skutkujących problemami z logowaniem, zmianą kontekstu ,...
Wyświetlanie 1 - 5 z 199 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 40